НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

1. Уговарање

Како да резервишем стан који желим да купим?
Наш агент ће уписати резервацију и повући стан из продаје, с тим да, у року од највише 5 дана имате обавезу да потврдите резервацију и термин за потписивање и оверу Уговора/Предуговора о купопродаји.
Да ли је могуће стан платити у € валути?

По закону Републике Србије могуће је извршити уплату у страној валути уколико је реч о купопродаји непокретности уз постојање валидног документа односно код нотара овереног уговора/предуговора.

Да ли имам још неки додатни трошак?

Поред трошка овере уговора/предуговора код нотара имате и трошак банкарских провизија, с обзиром да купопродајну цену исплаћујете са свог на инвеститоров рачун отворен у некој пословној банци. Да би вам ови трошкови били мањи најбоље је да отворите рачун у оној банци у којој је отворен инвеститоров рачун на који уплаћујете средства, уплатите своја средства на тај рачун и извршите трансакцију на инвеститоров рачун.

Да ли ће ме неко обавештавати о напретку изградње?

Наш сервисни центар ће вас благовремено обавештавати о свим битним променама у изградњи и важним роковима. Такође, ваш саветник продаје ће вам увек бити на располагању од првог сусрета презентације до усељења и њему ћете моћи да се обратите за сва питања.

2. Кредитирање

Да ли могу стан да исплатим из кредита?

Да би вам банка одобрила кредит за куповину стана потребно је да испуњавате услове које банка поставља као што је висина плате, године старости, врста запослења… што бисте могли да проверите са банком и пре него што пронађете жељени стан. Уобичајено је да банка исплати средства из одобреног кредита након што на објекту у изградњи буде изведено минимално 80% предвиђених радова, али су могући и другачији аранжмани са банком при којима би средства из кредита била раније исплаћивана.

Колико износи учешће за добијање кредита?

С обзиром да банка може да одобри кредит од највише 80% вредности некретнине, морате имати или учешће од минимум 20 % вредности непокретности или другу укњижену непокретност као средство обезбеђења.

Да ли имам још неке обавезе приликом узимања кредита?

Да би вам банка одобрила кредит обавезно уписује хипотеку на ваше непокретности било да је реч о стану који купујете или нека друга укњижена непокретност при чему је потребно да платите нотару оверу заложне изјаве којом се уписује хипотека као и накнаду за упис хипотеке Катастру непокретности. Уколико је услов банке да кредит буде осигуран код Националне корпорације за осигурање кредита (НКОСК) имате и трошак премије овог осигурања. Банка ће вам предочити тачне износе ових трошкова као и друге мање трошкове.

Ако су вам потребне информације и савети у вези са хипотеком.

Можете се обратити нашим агентима продаје. Уколико су вам још увек потребне специфичне и допунске информације упутићемо вас на референта одговарајуће банке.

Шта је процена вредности некретнине у изградњи?

Пре предаје захтева за добијање кредита потребно је да извршите процену вредности и степен изграђености стана који купујете. У то име ангажујете проценитеља са списка пословне банке од које узимате кредит. За процену непокретности потребна вам је одређена документација коју шаљемо вашем изабраном проценитељу на основу његове спецификације. Извештај о процени стана предајете банци приликом подношења захтева за одобрење кредита.

У ком тренутку банка пушта средства на рачун инвеститора?

Након што вас банка обавести да вам је одобрен кредит потребно је да код нотара оверите Заложну изјаву којом банка уписује хипотеку на предметни стан и уговор о купопродаји. Након што поднесете Захтев за упис хипотеке и Заложну изјаву надлежном Катастру непокретности и Катастар изда Решење о упису хипотеке, банка ће вас позвати да потпишете Уговор о кредиту и пустити средства на рачун инвеститора.

3. Примопредаја

Када ћу добити кључеве стана?

Након што инвеститор добије Позитивно мишљење о техничком пријему објекта које издаје лиценцирана институција могуће је уселити објекат. Благовремено ћете добити позив за усељење уз услов да је стан исплаћен у целости.

Шта ми је потребно за примопредају стана?

На дан примопредаје стана потписује се Записник о примопредаји непокретности којим је тачно дефинисано шта вам инвеститор предаје. Поред стана бележи се колико кључева и/или приступних картица преузимате, гарантне листове за уграђене уређаје и сл.

Уколико мислим да нешто није урађено како би требало?

Попунићете Листу недостатака у којој ћете навести шта је то што сматрате пропустом. Уколико стручна комисија утврди да је у питању материјални недостатак, приступиће његовом отклањању у најкраћем могућем року.

4. Помоћ након усељења

Какву подршку могу да очекујем након усељења?

Трудимо се да вам усељење у нови дом максимално олакшамо како бисте створили дом на који ћете бити поноси. Од првог тренутка када вам предамо кључеве и када први пут крочите у свој нови дом, ми ћемо се побринути да вам пружимо најбољу могућу подршку.

Које информације ћу добити приликом усељења?

Даћемо вам информације које се тичу ваших даљих корака у вези са преузимањем свих права и обавеза на стану. Затим инструкције у вези са одржавањем самог стана и уређаја. Такође добићете и обавештење које се тиче чишћења и одржавања заједничких делова објекта, његових техничких система и зелених површина, као и информације о правним обавезама у вези са становањем, управљањем зградом и њеним фондовима.

Хоћу ли моћи да видим стан пре него што буде био завршен?

Имаћете прилику да се упознате са свим материјалима, опремом и уређајима које уграђујемо у стан било кроз каталоге и презентације или узорке које ћемо вам показати. Посета стану пре завршетка изградње због ваше безбедности и организације градилишта није могућа.

Да ли ћу моћи да извршим неке измене у стану у току градње?

Сем избора керамике за кухињу и купатило између две понуђене опције неће бити могуће уводити даље измене пре примопредаје стана. Након пројектовања основа, пројекат се ревидира још неколико пута од стране више инжењера грађевинске и архитектонске струке, представника продаје и маркетинга, тако да искрено верујемо да је решење које нудимо оптимално, и да би свака измена утицала на функционалност и естетику стана.

Да ли ћу моћи да извршим неке измене у стану, тераси, свом делу фасаде након завршетка градње?

Све измене које изводите у стану морају бити реализоване у складу са важећим законима и прописима. Уколико нисте сигурни која је процедура можете се обратити facility менаџеру објекта или Општини Нови Београд.

Шта ако се нешто деси нешто непредвиђено?

Позовите службу одржавања објекта/менаџера објекта/управника зграде.

Шта се сматра недостатком?

Недостатком се сматра непоштовање и/или неиспуњење стандардних норми које се тичу материјала, опреме и грађевинских радова.

Шта не спада у недостатак?

Незнатни материјални недостаци који не утичу на функционалност и који не могу да узрокују даљу штету и пропадање других ствари. Затим, оштећења настала небригом, неадекватним руковањем, руковањем супротно инструкцијама произвођача, ситне пукотине настале нормалним слегањем објекта, стварање конденза и буђи узроковано неадекватним вентилирањем просторија…

На који начин треба да бринем о свом стану?

У првом периоду након изградње, потребно је да се зидови потпуно осуше, с обзиром да су у изградњи искоришћене хиљаде и хиљаде литара воде. Како се зидови суше могућа је појава конденза на стаклима и спољним зидовима. Појаву конденза можете спречити свакодневним проветравањем читавог стана, а нарочити просторија у којима сушите веш и кувате. Током овог периода могу се појавити и мале пукотине које не утичу на стабилност и коришћење стана и сасвим је нормална појава, а можете их санирати приликом поновног кречења и уређења.

Да ли ћемо имати обезбеђено одржавање објекта и професионалног управника?

Како сматрамо да је неопходно да комплекс има професионално одржавање и професионалног управника чијим ћете ангажовањем олакшати своје становање а у великој мери одржавати вредност своје инвестиције, обезбедили смо вам понуде за одржавање насеља које би подразумевало:

– професионалног управника
– call center 24/7
– одржавање техничких система и редовне законске прегледе
– чишћење објекта и дворишта
– одржавање зеленила
– чишћење снега…

све за месечну накнаду у износу од оквирно 0,3€/м2 стана и 6€ за гаражно место

Да ли ћемо имати обезбеђење у објекту?

Савет станара одлучује да ли постоји потреба да се ангажује физичко-техничко обезбеђење 24/7. Ми ћемо прибавити и предочити понуде компанија које се баве овом делатношћу, а обезбедићемо и неопходну инфраструктуру.

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

1. Резервисање стана

Како да резервишем стан који желим да купим?

Наш агент ће уписати резервацију и повући стан из продаје, с тим да у року од највише 3 дана имате обавезу да потпишете уговор о резервацији и уплатите резервацију.

Колики је износ резервације?

У зависности од величине стана који купујете може бити 2.000€ за мање, двособне станове и 3.000€ за веће, трособне и четворособне станове.

Колико дуго траје резервација?

Резервацију плаћате на основу уговора о резервацији који потписујемо пре уплате резервације. Овим уговором се дефинише трајање резервације као и услови њеног евентуалног продужења.

Да ли се износ резервације враћа?

Износ резервације се не враћа, већ се сматра делом купопродајне цене. У случају да не дође до реализације купопродаје, Уговором о резервацији дефинисани су случајеви у којима се резервација враћа, а у којима не.

Да ли ће ме неко обавештавати о напретку изградње?

Наш сервисни центар ће вас благовремено обавештавати о свим битним променама у изградњи и важним роковима. Такође, ваш саветник продаје ће вам увек бити на располагању од првог сусрета презентације до усељења и њему ћете моћи да се обратите за сва питања.

2. Уговарање

У ком тренутку је могуће потписати предуговор?

Када обезбедимо грађевинску дозволу у оквиру обједињене процедуре могуће је код нотара оверити предуговор у виду јавнобележничког записа. Купац сноси трошкове овере код нотара.

Да ли је могуће стан платити у € валути?

По закону Републике Србије могуће је извршити уплату у страној валути уколико је реч о купопродаји непокретности уз постојање валидног документа односно код нотара овереног уговора/предуговора.

Да ли имам још неки додатни трошак?

Поред трошка овере уговора/предуговора код нотара имате и трошак банкарских провизија, с обзиром да купопродајну цену исплаћујете са свог на инвеститоров рачун отворен у некој пословној банци. Да би вам ови трошкови били мањи најбоље је да отворите рачун у оној банци у којој је отворен инвеститоров рачун на који уплаћујете средства, уплатите своја средства на тај рачун и извршите трансакцију на инвеститоров рачун.

3. Кредитирање

Да ли могу стан да исплатим из кредита?

Да би вам банка одобрила кредит за куповину стана потребно је да испуњавате услове које банка поставља као што је висина плате, године старости, врста запослења… што бисте могли да проверите са банком и пре него што пронађете жељени стан. Уобичајено је да банка исплати средства из одобреног кредита након што на објекту у изградњи буде изведено минимално 80% предвиђених радова, али су могући и другачији аранжмани са банком при којима би средства из кредита била раније исплаћивана.

Колико износи учешће за добијање кредита?

С обзиром да банка може да одобри кредит од највише 80% вредности некретнине, морате имати или учешће од минимум 20 % вредности непокретности или другу укњижену непокретност као средство обезбеђења.

Да ли имам још неке обавезе приликом узимања кредита?

Да би вам банка одобрила кредит обавезно уписује хипотеку на ваше непокретности било да је реч о стану који купујете или нека друга укњижена непокретност при чему је потребно да платите нотару оверу заложне изјаве којом се уписује хипотека као и накнаду за упис хипотеке Катастру непокретности. Уколико је услов банке да кредит буде осигуран код Националне корпорације за осигурање кредита (НКОСК) имате и трошак премије овог осигурања. Банка ће вам предочити тачне износе ових трошкова као и друге мање трошкове.

Ако су вам потребне информације и савети у вези са хипотеком.

Можете се обратити нашим агентима продаје. Уколико су вам још увек потребне специфичне и допунске информације упутићемо вас на референта одговарајуће банке.

Шта је процена вредности некретнине у изградњи?

Пре предаје захтева за добијање кредита потребно је да извршите процену вредности и степен изграђености стана који купујете. У то име ангажујете проценитеља са списка пословне банке од које узимате кредит. За процену непокретности потребна вам је одређена документација коју шаљемо вашем изабраном проценитељу на основу његове спецификације. Извештај о процени стана предајете банци приликом подношења захтева за одобрење кредита.

У ком тренутку банка пушта средства на рачун инвеститора?

Након што вас банка обавести да вам је одобрен кредит потребно је да код нотара оверите Заложну изјаву којом банка уписује хипотеку на предметни стан и уговор о купопродаји. Након што поднесете Захтев за упис хипотеке и Заложну изјаву надлежном Катастру непокретности и Катастар изда Решење о упису хипотеке, банка ће вас позвати да потпишете Уговор о кредиту и пустити средства на рачун инвеститора.

4. Примопредаја

Када ћу добити кључеве стана?

Након што инвеститор добије Позитивно мишљење о техничком пријему објекта које издаје лиценцирана институција могуће је уселити објекат. Благовремено ћете добити позив за усељење уз услов да је стан исплаћен у целости.

Шта ми је потребно за примопредају стана?

На дан примопредаје стана потписује се Записник о примопредаји непокретности којим је тачно дефинисано шта вам инвеститор предаје. Поред стана бележи се колико кључева и/или приступних картица преузимате, гарантне листове за уграђене уређаје и сл.

Уколико мислим да нешто није урађено како би требало?

Попунићете Листу недостатака у којој ћете навести шта је то што сматрате пропустом. Уколико стручна комисија утврди да је у питању материјални недостатак, приступиће његовом отклањању у најкраћем могућем року.

5. Помоћ након усељења

Какву подршку могу да очекујем након усељења?

Трудимо се да вам усељење у нови дом максимално олакшамо како бисте створили дом на који ћете бити поноси. Од првог тренутка када вам предамо кључеве и када први пут крочите у свој нови дом, ми ћемо се побринути да вам пружимо најбољу могућу подршку.

Које информације ћу добити приликом усељења?

Даћемо вам информације које се тичу ваших даљих корака у вези са преузимањем свих права и обавеза на стану. Затим инструкције у вези са одржавањем самог стана и уређаја. Такође добићете и обавештење које се тиче чишћења и одржавања заједничких делова објекта, његових техничких система и зелених површина, као и информације о правним обавезама у вези са становањем, управљањем зградом и њеним фондовима.

Хоћу ли моћи да видим стан пре него што буде био завршен?

Имаћете прилику да се упознате са свим материјалима, опремом и уређајима које уграђујемо у стан било кроз каталоге и презентације или узорке које ћемо вам показати. Посета стану пре завршетка изградње због ваше безбедности и организације градилишта није могућа.

Да ли ћу моћи да извршим неке измене у стану у току градње?

Сем избора керамике за кухињу и купатило између две понуђене опције неће бити могуће уводити даље измене пре примопредаје стана. Након пројектовања основа, пројекат се ревидира још неколико пута од стране више инжењера грађевинске и архитектонске струке, представника продаје и маркетинга, тако да искрено верујемо да је решење које нудимо оптимално, и да би свака измена утицала на функционалност и естетику стана.

Да ли ћу моћи да извршим неке измене у стану, тераси, свом делу фасаде након завршетка градње?

Све измене које изводите у стану морају бити реализоване у складу са важећим законима и прописима. Уколико нисте сигурни која је процедура можете се обратити facility менаџеру објекта или Општини Нови Београд.

Шта ако се нешто деси нешто непредвиђено?

Позовите службу одржавања објекта/менаџера објекта/управника зграде.

Шта се сматра недостатком?

Недостатком се сматра непоштовање и/или неиспуњење стандардних норми које се тичу материјала, опреме и грађевинских радова.

Шта не спада у недостатак?

Незнатни материјални недостаци који не утичу на функционалност и који не могу да узрокују даљу штету и пропадање других ствари. Затим, оштећења настала небригом, неадекватним руковањем, руковањем супротно инструкцијама произвођача, ситне пукотине настале нормалним слегањем објекта, стварање конденза и буђи узроковано неадекватним вентилирањем просторија…

На који начин треба да бринем о свом стану?

У првом периоду након изградње, потребно је да се зидови потпуно осуше, с обзиром да су у изградњи искоришћене хиљаде и хиљаде литара воде. Како се зидови суше могућа је појава конденза на стаклима и спољним зидовима. Појаву конденза можете спречити свакодневним проветравањем читавог стана, а нарочити просторија у којима сушите веш и кувате. Током овог периода могу се појавити и мале пукотине које не утичу на стабилност и коришћење стана и сасвим је нормална појава, а можете их санирати приликом поновног кречења и уређења.

Да ли ћемо имати обезбеђено одржавање објекта и професионалног управника?

Како сматрамо да је неопходно да комплекс има професионално одржавање и професионалног управника чијим ћете ангажовањем олакшати своје становање а у великој мери одржавати вредност своје инвестиције, обезбедили смо вам понуде за одржавање насеља које би подразумевало:

– професионалног управника
– call center 24/7
– одржавање техничких система и редовне законске прегледе
– чишћење објекта и дворишта
– одржавање зеленила
– чишћење снега…

све за месечну накнаду у износу од оквирно 0,3€/м2 стана и 6€ за гаражно место

Да ли ћемо имати обезбеђење у објекту?

Савет станара одлучује да ли постоји потреба да се ангажује физичко-техничко обезбеђење 24/7. Ми ћемо прибавити и предочити понуде компанија које се баве овом делатношћу, а обезбедићемо и неопходну инфраструктуру.