Обавештење о обради података о личности

У  складу  са Законом о заштити података о личности (у даљем тексту Закон), привредно друштво Финвест д.о.о. Београд, Генерала Анрија 34 а, у својству руковаоца података, вас овим путем обавештава о начину и сврси обраде података о личности.

Категорије података о личности који се обрађују

  • Основни подаци
  • Контакт подаци

Сврха и правни основ обраде података

Подаци о личности се обрађују на основу Закона и сагласности лица на које се подаци односе у сврху промоције и продаје стамбених и пословних јединица у оквиру комплекса “Плато Бежанија“.

Имајући наведено у виду, лични подаци ће бити употребљени искључиво у горепоменуте сврхе.

  • Подаци о личности се не уступају на коришћење другим лицима.
  • Давање сагласности за прикупљање и обраду података је добровољно.
  • Сагласност за обраду података можете опозвати у сваком тренутку.

Рок чувања података о личности

Ваши подаци ће се обрађивати и чувати док за то постоји потреба, али не дуже од 3 године.

Затворите
Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат

Изаберите спрат