Предлог опреме и завршног уређења су дати искључиво у маркетиншке сврхе.